„The keeping of bees is like the direction of sunbeams.“
Henry David Thoreau

Kdo jsme a co děláme

Máme včely pro radost z jejich přítomnosti, pro potěšení těla i zklidnění mysli. Práce u včel, na zahradách, v krajině a na čerstvém vzduchu nám dává hluboký smysl. Těšíme se z pohledů na louky plné květů, pestrosti krajiny a živého hučení v ní, z úrody rostlin a hojnosti, kterou včely v krajině vytváří. Klademe otázky a nacházíme odpovědi v oblastech včelaření a péče o krajinu. Vzděláváme o včelách, zahradách i krajině ve formě přednášek, kurzů, workshopů i článků v časopisech. Vytváříme prostor pro otevřenou diskuzi - jdeme za společnou vizí bohaté, zdravé a pestré krajiny, která je domovem a tvoří životní podmínky pro člověka, včelstva a další generace.

Jaroslav Bajko

Lektor, šlechtitel včel, pěstitel rostlin a projektant adaptačních opatření na důsledky klimatických změn.

Jaroslav Bajko - foto

Ke včelám a včelaření jsem získával a prohluboval vztah díky rodinnému zázemí včelařů. Domovem včelstev, o která se starám, jsou pestré jihomoravské krajiny, zejména pálavské stepi. Včelstva u nás žijí v rozmanitých úlech a dutinách - na Langstrothově, Adamcově i Warrého míře - to vše na volně vystavěném díle vyživena vlastním pylem i medem.

Věnuji se vzdělávání v oblastech přirozeného chovu včel, celistvého pohledu na včelí organismus a jeho roli v ekosystému, šlechtění včel a výsadbám pro opylovatele. Od roku 2015 jsem členem MSVV - Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum, v současnosti jejím předsedou.

V letech 2014-18 jsem absolvoval celkem 13 měsíční stáž v Austrálii pod vedením profesionálního včelaře a lektora Timothy Malfroye, průkopníka přirozeného včelaření v Austrálii a chovatele v úlech Warré.

Vystudoval jsem aplikovanou matematiku na Vysokém učení technickém v Brně, dále působil na odboru termomechaniky a techniky prostředí jako vědeckovýzkumný pracovník v oblasti kompostovacích systémů, obnovitelných zdrojů energie, udržitelného rozvoje a krajinné ekologie.

V současnosti se věnují návrhům a realizacím komplexních adaptačních opatření na důsledky klimatických změn v primárním - zemědělském a lesnickém sektoru.

 

Martina Bajko

Zkušená organizátorka, koordinátorka a lektorka různorodých kurzů, průvodkyně dětem na cestě životem. 

http://www.prirozenevcelareni.cz/files/Martina Jindriskova.jpg

Ke včelám a včelaření získávám a prohlubuji vztah díky Jarkovi. Žití se včelstvy nás přirozeně vede k péči o krajinu, ve které žijeme. Kromě samotné práce na včelnici a v dílně se starám o koordinaci, organizaci a optimalizaci našich aktivit - kurzů, článků, přednášek, besed, workshopů, webu, facebooku, atd. Do programů vnáším interaktivní prvky inspirovány zkušenostně reflektivním učením a zážitkovou pedagogikou. 

V minulosti jsem osm let vedla brněnskou plaveckou školu. V tomto období jsem strávila tisíce hodin ve vodě a učila plavat děti od půlročních miminek až po velké desetileté školáky, mnohdy i jejich rodiče. Práci s malými dětmi a rodinami se věnuji nadále v roli průvodkyně v Kalužníčku - lesním rodinném klubu na Tišnovsku. Většinu svého času však aktuálně věnuji našemu malému synovi a rozvoji naší farmy. Ke včelkám přistupuji podobně jako k dětem - vnímám je jako velké učitele ;).

 

Publikační činnost

Knihy:

 • příspěvek v knize Ekologie a zdraví včel, kap. 2.3 Přirozené včelaření jako cesta ke zdraví a vitalitě včelstev; str. 73-85, vydalo nakladatelství Mervart v roce 2021 (odkaz)

Časopis Moderní včelař

 • 10/2022, Film the Pollinators na Zemi na talíři
 • 4/2022, Jihomoravský kraj podpořil soutěží zdravou krajinu
 • 3/2022, Ořechový sad pro podporu opylovatelů
 • 9/2020, Hmyzí ráj to na pohled
 • 8/2020, Predátoři roztoče Varroa Destructor
 • 3/2020, Plán EU pro nápravu situace na trhu s medem
 • 11/2019 Včely jako nejdůležitější organismus na planetě
 • 5/2019, Report o EIP-AFRI Focus Groups 
 • 2/2019 str. 17, Rozhovor s europoslancem Pavlem Pocem
 • 11/2018 str. 21, Konference Learning from the Bees - II. část
 • 8/2018 str. 8, Bee Week 2018
 • 8/2018 str. 8, Bee Award 2018
 • 6/2018 str. 8, Zákaz pesticidů škodlivých pro včely
 • 6/2018 str. 8, Společná zemědělská politika EU a včely
 • 6/2018 str. 9, Včelařství v otázkách a odpovědích na půdě evropského parlamentu
 • 11/2017 str. 34, Knižní lahůdka pro příznivce Warré úlů
 • 3/2016 str. 32, Rojochyt, úl k nalákání včelího roje
 • 5/2015 str. 30, Úl Warré <<Ruche Populaire>> 
 • 3/2015 str. 26, Přirozené včelaření v Austrálii

Další články

Média

Používáme cookies k vylepšení vašeho uživatelského zážitku. Prohlížením této webové stránky souhlasíte s Podmínkami používání cookies. Rozumím